Woningborg

Woningborg LogoWoningborg N.V. is een verzekeringsbedrijf, dat is gespecialiseerd in het waarborgen van garanties van woningen, die worden gebouwd door de ongeveer 1.000 bij haar ingeschreven bouwondernemingen. Jaarlijks verstrekt Woningborg ruim 20.000 waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen.

Het Woningborg-certificaat

Als je een woning laat bouwen of verbouwen, let je op veel zaken. Het ontwerp, de indeling, materiaal, prijs. Maar wat als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat? Of als je klachten hebt na de oplevering en er wordt niets mee gedaan? Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij Woningborg kunnen een project (één of meerdere woningen) aanmelden en laten certificeren. Als koper krijg je een certificaat voor jouw woning. Met een Woningborg-certificaat krijg je

  • een afbouwwaarborg – als je aannemer failliet gaat, wordt je woning afgebouwd, tegen de afgesproken prijs. Het kost je dus geen extra geld. De afbouwgarantie van Woningborg is onbeperkt.
  • een herstelwaarborg – als je woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft valt dit onder de garantie van de aannemer. Maar als je aannemer niet kan of wil herstellen, heb je met een Woningborg-certificaat de zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.

Kort gezegd: met een certificaat weet je zeker dat je woning wordt afgemaakt en voldoet aan de technische kwaliteitseisen van deze tijd. Soms vragen geldverstrekkers naar het certificaat voordat ze een hypotheek toekennen.

Woningborg kavelbouw   woningborg renovatie

Verschillende categorieën

Woningborg maakt onderscheid in drie categorieën: nieuwbouw, verbouw en transformatie. Nieuwbouw en verbouw zijn voor de meeste mensen logisch. Bij nieuwbouw kun je nog wel een verdeling maken tussen woningen in een project en kavelbouw (je koopt een stuk grond en laat daar je eigen huis op bouwen). Transformatie is een project waarbij een bestaand gebouw wordt aangepast zodat je er kunt wonen. Bijvoorbeeld een oud kantoor of een fabriek die worden omgebouwd tot woningen.

Hoe werkt het

In het ondernemingsregister vind je welke ondernemingen bij Woningborg zijn ingeschreven. Om zich een Woningborg-aannemer te mogen noemen, wordt bij aanmelding het bedrijf gescreend op financiële positie, ervaring en organisatie. Ieder jaar wordt dit opnieuw gecheckt. Een project is daarmee niet automatisch gecertificeerd. Voordat een project start, moet het project door de aannemer worden aangemeld bij Woningborg. Zo kan de met de koper (jou dus) te sluiten overeenkomst juridisch worden beoordeeld, het project financieel gescreend en het plan technisch getoetst. Als alles akkoord is, wordt het plan door Woningborg geaccepteerd en ontvang je als koper het certificaat. Het bouwbedrijf betaalt hier voor.

woningborg nieuwbouw

 

Meer informatie