Privacyreglement bouwnu.nl

Publicatiedatum 26 mei 2022

Dit is het privacyreglement van Stichting Klantgericht Bouwen, gevestigd te Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24349194 (hierna: “SKB”). Dit privacyreglement omschrijft welke persoonsgegevens SKB – als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming – in het kader van de website www.bouwnu.nl verwerkt en voor welke doeleinden.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden bijzondere regels. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals: naam, adres en e-mailadres.

SKB verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende regelgeving en met grote zorgvuldigheid.

2. Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacystatement leest omdat je meedoet aan onze klanttevredenheidsonderzoeken. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacystatement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij, SKB, verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen, nadat je het bouwbedrijf toestemming hebt gegeven jouw gegevens aan ons te leveren om een klanttevredenheidsonderzoek te laten doen. Door het invullen van de vragenlijst(en) geef je jouw bouwbedrijf feedback over hoe jij de dienstverlening gedurende het gehele bouwproces hebt ervaren. Na het afronden van het klanttevredenheidsonderzoek kan jouw bouwer er voor kiezen je door te linken naar de reviewvragenlijst van Klantenvertellen. Deze reviews worden in dat geval automatisch geplaatst op www.bouwnu.nl.

Als je meerdere acties tegelijk doet, dan verzamelen we alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er bij ons in de database een persoonsprofiel van jou ontstaan. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen Ook kan je zelf via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (je telefoon of tablet) zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hier een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij aanleveren door het bouwbedrijf van jouw gegevens en meedoen aan het klanttevredenheidsonderzoek:

 • Jouw naam, woonplaats, bouwnummer, email en adres (= optioneel)
 • Het type browser dat  je gebruikt en de instellingen ervan
 • Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip van het bezoek
 • Het aantal keer dat je de vragenlijst bezoekt
 • Jouw antwoorden op de gestelde vragen in de vragenlijst

Bij het (mogelijk) invullen van de aansluitende reviewvragenlijst:

In het mogelijke geval dat je aan het einde van het klanttevredenheidsonderzoek wordt doorgelinkt naar de revievragenlijst wordt aan je gevraagd om de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van Klantenvertellen bv te accepteren. We adviseren je om deze goed te lezen. Klantenvertellen bv heeft het systeem waarmee reviews worden verzameld gemaakt en beheert dit systeem ook. Wel hebben Klantenvertellen bv en SKB afgesproken dat zij gezamenlijk verantwoordelijke zijn. Dit betekent onder andere dat SKB van Klantenvertellen bv bepaalde gegevens, persoonsgegevens, krijgt van de reviewers waarvoor zij zelf de verantwoordelijke wordt. Ook heeft SKB het recht om bij Klantenvertellen bv persoonsgegevens op te vragen die horen bij een review. Gegevens die SKB dan krijgt zijn:

 • Naam
 • Woonplaats
 • (gekozen) Gebruikersnaam
 • Wanneer de beoordeling wordt geplaatst

Bij het kiezen voor – en ontvangen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • De onderwerpen waarop je doorklikt
 • Hoe lang je bepaalde onderwerpen leest

Als je ons mailt, belt of schrijft:

 • De gegevens die je aan ons geeft

4. Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

SKB gebruikt (op verzoek van het bouwbedrijf) jouw email-adres voor het jou toesturen en verwerken van de vragenlijst. SKB verwerkt persoonsgegevens onder andere om:

A. Geautomatiseerd terug te koppelen naar jouw bouwbedrijf

Na het invullen van de vragenlijst(en) van het klanttevredenheidsonderzoek worden de gegevens geautomatiseerd verwerkt en aan het bouwbedrijf beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet anoniem. De vragen over in welke inkomenscategorie en opleiding je valt, worden niet naar het bouwbedrijf teruggekoppeld.

B. Collectieve data

SKB slaat alle data van de klanttevredenheidsonderzoeken en de mogelijke reviews op in een database en is gerechtigd om de data op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, optimalisatie van haar diensten en het maken, openbaar maken en verkoop van rapporten (de inhoud van deze rapporten zal nimmer herleidbaar zijn tot individuele consumenten).

C. Analyses uit te voeren op het gebruik van de website

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je toestemming gegeven. Dit kan je wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina’s die je bekijkt, de velden die je invult en de zoektermen die je gebruikt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

D. Nieuwsbrief

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, dan bewaren en gebruiken we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen.

5. Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van betrokkene zoals inzage, wijziging en bezwaar)?

Jij hebt zelf invloed op wat we met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen ons gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Wanneer je de persoonsgegevens die SKB over je verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wanneer je tegen het gebruik van je gegevens door SKB bezwaar wilt maken, dan kan je contact opnemen met info@klantgerichtbouwen.nl. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij om toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen je gegevens met jouw bouwbedrijf en plaatsen in het mogelijke geval dat je wordt doorgelinkt naar Klantenvertellen een review op www.bouwnu.nl. We bieden onze systemen aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze dienst doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie of hebben zich aan jou kenbaar gemaakt als verantwoordelijke. Met de partijen die op onze instructie werken hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten.

 • Zoals te zien op de website is een van de partijen die ons helpt Klantenvertellen bv. Zij heeft haar eigen privacyverklaring die je als beoordelaar (reviewer) ook te zien krijgt.
 • Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.
 • Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
 • Indien wij SKB verkopen of indien SKB fuseert dan kunnen je gegevens ook naar een andere partij overgaan. We zullen je hierover informeren.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

SKB zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

De klanttevredenheidsonderzoeken van SKB en www.bouwnu.nl worden door FullWebService te Tilburg gehost op een Nederlandse dedicated Linux server die alleen ter beschikking staat van SKB. Elke vier uur maakt deze server een automatische back-up van de complete database en alle bestanden. Voor deze server is ook een SSL-certificaat verkregen waarmee alle gegevens veilig via een https-verbinding worden verzonden.

Binnen SKB zelf zijn ook de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de toegang tot de gegevens beperkt is tot een aantal daartoe bevoegde personen. Ook wordt gewerkt met ict-systemen die regelmatig worden geback-upt.

8. Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

SKB zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden en ze (behoudens bouwnummer en evt. adres) maximaal drie jaar bewaren. Zolang jij je gegevens beschikbaar houdt voor ons, zullen wij ze voor je bewaren. Als je er echt zeker van wilt zijn dat je gegevens verwijderd zijn of worden, dan kan je ons een verwijderingsverzoek sturen. Onze contactgegevens vind je in dit privacyreglement.

9. Wijzigingen van dit privacyreglement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacyreglement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacyreglement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op je toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacyreglement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

10. Contact

Wanneer je meer informatie wil over de wijze waarop SKB persoonsgegevens verwerkt of vragen heeft naar aanleiding van deze privacyreglement, kun je contact opnemen met SKB via info@klantgerichtbouwen.nl.