Privacyreglement bouwnu.nl

Publicatiedatum 1 november 2017

Dit is het privacyreglement van Stichting Klantgericht Bouwen, gevestigd te Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24349194 (hierna: “SKB”). Dit privacyreglement omschrijft welke persoonsgegevens SKB – als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming – in het kader van de website www.bouwnu.nl verwerkt en voor welke doeleinden.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden bijzondere regels. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals: naam, adres, e-mailadres, leeftijd, maar bijvoorbeeld ook: het bedrijf waar hij of zij werkzaam is en de functie die hij of zij daar vervult.

SKB verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende regelgeving en met grote zorgvuldigheid.

2. Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacystatement leest omdat je onze website gebruikt (www.bouwnu.nl), of omdat je een profiel aanmaakt op onze website. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacystatement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij, SKB, verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties tegelijk doet, dan verzamelen we dus alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er bij ons in de database een persoonsprofiel van jou ontstaan. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Ook kan je zelf via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (je telefoon of tablet) zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de website als bezoeker:

 • Het type browser dat  je gebruikt en de instellingen ervan
 • Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip van het bezoek
 • Het aantal keer dat je de website bezoekt
 • De pagina’s en onderwerpen die je bezoekt op de website en hoe lang je deze bekijkt
 • De velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft

Bij het gebruik van de website om een beoordeling te geven:

In het geval dat je een review, beoordeling, gaat geven dan wordt aan je gevraagd om de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van DTG bv te accepteren. We adviseren je om deze goed te lezen.

DTG bv heeft het systeem waarmee reviews worden verzameld gemaakt en beheert dit systeem ook. Wel hebben DTG bv en SKB afgesproken dat zij gezamenlijk verantwoordelijke zijn. Dit betekent onder andere dat SKB van DTG bv bepaalde gegevens, persoonsgegevens, krijgt van de reviewers waarvoor zij zelf de verantwoordelijke wordt. Ook heeft SKB het recht om bij DTG bv persoonsgegevens op te vragen die horen bij een review. Gegevens die SKB krijgt zijn:

 • Naam
 • Woonplaats
 • (gekozen) Gebruikersnaam
 • Wanneer de beoordeling wordt geplaatst

Bij het aanmaken van een profiel als aannemer:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wel of geen nieuwsbrieven ontvangen
 • De onverplichte gegevens die je invult

Bij het inloggen op een bestaand profiel:

 • De beheershandelingen die je uitvoert

Bij het kiezen voor – en ontvangen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • De onderwerpen waarop je doorklikt
 • Hoe lang je bepaalde onderwerpen leest

Als je ons mailt, belt of schrijft:

 • De gegevens die je aan ons geeft

4. Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

SKB verwerkt persoonsgegevens onder andere om:

A. De functies die je wilt gebruiken te kunnen leveren

Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten.

B. Het profiel dat je als aannemer of beoordelaar hebt aangemaakt te kunnen onderhouden

We bewaren je gegevens die je bij het aanmaken van je profiel of bij je registratie hebt ingevuld zodat wanneer je weer inlogt alles weer beschikbaar is. Daarnaast sturen we je als jij dat wilt ook nieuwsbrieven, hiervoor slaan we je e-mailadres en nieuwsbrief voorkeur op.

C. Analyses uit te voeren op het gebruik van de website

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je toestemming gegeven. Dit kan je wijzigen via de instellingen in jebrowser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina’s die je bekijkt, de velden die je invult en de zoektermen die je gebruikt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

D. Nieuwsbrief

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, dan bewaren en gebruiken we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen.

5. Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van betrokkene zoals inzage, wijziging en bezwaar)?

Jij hebt zelf invloed op wat we met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen ons gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Wanneer je de persoonsgegevens die SKB over je verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wanneer je tegen het gebruik van je gegevens door SKB bezwaar wilt maken, dan kan je contact opnemen met info@bouwnu.nl. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij om toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen je gegevens. We bieden de website www.bouwnu.nl aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze fantastische dienst doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en allen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie of hebben zich aan jou kenbaar gemaakt als verantwoordelijke. Met de partijen die op onze instructie werken hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten.

Zoals je kunt zien op de website is een van de partijen die ons helpt DTG bv Zij heeft haar eigen privacyverklaring die je als beoordelaar (reviewer) ook te zien krijgt.

Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij, emailverwerkingsbedrijf of een postbezorgingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien wij SKB verkopen of indien SKB fuseert dan kunnen je gegevens ook naar een andere partij overgaan. We zullen je hierover informeren.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

SKB zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Bouwnu.nl wordt door FullWebService te Tilburg gehost op een Nederlandse dedicated Linux server die alleen ter beschikking staat van SKB. Elke vier uur maakt deze server een automatische back-up van de complete database en alle bestanden. Voor deze server is ook een SSL-certificaat verkregen waarmee alle gegevens veilig via een https-verbinding worden verzonden. Ook wordt versleuteling toegepast van de gegevens in de database en worden met regelmaat PEN testen uitgevoerd.

Binnen SKB zelf zijn ook de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de toegang tot de gegevens beperkt is tot een aantal daartoe bevoegde personen. Ook wordt gewerkt met ict-systemen die regelmatig worden geback-upt.

8. Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

SKB zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden en ze maximaal drie jaar bewaren. Zolang jij je gegevens beschikbaar houdt voor ons, zullen wij ze voor je bewaren. Als je er echt zeker van wilt zijn dat je gegevens verwijderd zijn of worden, dan kan je ons een verwijderingsverzoek sturen. Onze contactgegevens vind je in dit privacyreglement.

9. Wijzigingen van dit privacyreglement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacyreglement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacyreglement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op je toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacyreglement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

10. Contact

Wanneer je meer informatie wil over de wijze waarop SKB persoonsgegevens verwerkt of vragen heeft naar aanleiding van deze privacyreglement, kun je contact opnemen met SKB via info@bouwnu.nl.