Disclaimer

Publicatiedatum 1 november 2017

Deze website (www.Bouwnu.nl) is een initiatief van de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB), gevestigd aan de Zilverstraat 69 te Zoetermeer.

Hierna wordt onder "Aannemer" en "Beoordelaar" verstaan:

Aannemer:
een in de uitvoering van beroep of bedrijf handelende persoon die bouw(gerelateerde) werkzaamheden verricht in Nederland, van de aanbouw van een garage tot de bouw van een complete woning.

Beoordelaar:     
een persoon die een Aannemer opdracht heeft gegeven tot uitvoering van (ver)bouwwerkzaamheden en daaromtrent een review geeft via de website.

De website biedt Aannemers een platform om zich te profileren en bezoekers en Beoordelaars om hun mening te geven of te vormen over een Aannemer. SKB heeft de website met zorg samengesteld. SKB heeft daarbij een zorgvuldige keuze gemaakt voor de partijen die haar ondersteunen in het functioneren van de website en bij het verzamelen en weergeven van de reviews. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SKB is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk  voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door SKB verstrekte informatie of de door de Beoordelaars geplaatste reviews, vragen, antwoorden en overige teksten en de door Aannemers geplaatste gegevens. 

 

Het gebruik van de website is voor eigen risico van de bezoeker. SKB geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, accuraatheid van de weergegeven reviews of gegevens van Aannemers. SKB geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van de website.

De website bevat links naar websites van derden. SKB is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. 

Teksten, foto's, beelden, merken en logo's op de website en software die verband houdt met de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan SKB of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKB software, teksten, foto's, beelden, merken en logo's of overige informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, te verkopen, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.