Naar nieuwsoverzicht

Consument woningbouw en -verbouw is kritischer dan vorig jaar

23 september 2020

Reden: (gebrek aan) communicatie

Consumenten zijn in 2020 kritischer over de prestaties van hun aannemer t.o.v. het voorgaande jaar. Hierin maakt het geen verschil of het om verbouw- of nieuwbouwwerkzaamheden gaat.

Gemeten in dezelfde periode (1-1-2019 tot en met 6-9-2019), blijkt dat vorig jaar maar liefst 93 procent van de reviewers een voldoende toebedeelde aan het bouwbedrijf dat hen hielp met de verbouwing van hun woning, terwijl dat in 2020 nog 90% is. Ook bouwbedrijven die zich richten op nieuwbouwprojecten krijgen minder snel een voldoende van hun klant: in 2019 kreeg 78% van de bedrijven een voldoende, in 2020 is dat 74%.

 

2019

Verbouw: 
- 93 procent is tevreden (voldoende)
- 7 procent is ontevreden (onvoldoende)

Nieuwbouw: 
- 78 procent is tevreden (voldoende) 
- 22 procent is ontevreden (onvoldoende) 

 

2020

Verbouw:
- 90 procent is tevreden (voldoende) 
- 10 procent is ontevreden (onvoldoende) 

Nieuwbouw:
- 74 procent is tevreden (voldoende) 
- 26 procent is ontevreden (onvoldoende) Het euvel: communicatie

Hoewel het om een lichte daling gaat van het aantal voldoendes, is goed te analyseren waar het euvel volgens de reviewers met name in zit, namelijk in de manier van communiceren. Hieronder volgt een aantal reviews dat te maken heeft met communicatie, willekeurig voor verbouw en nieuwbouw. Opvallend is dat het resultaat vaak met een hoog cijfer beoordeeld wordt, maar dat het onderwerp communicatie een heikel punt is.

Een mooie beoordeling; toch wordt communicatie als aandachtspunt meegegeven:

Artikel Consument woningbouw en verbouw is kritischer dan vorig jaar Review 1


Ook hier zou de bouwer hoger gescoord hebben, als de communicatie niet onvoldoende was:

Artikel Consument woningbouw en verbouw is kritischer dan vorig jaar Review 2


Het omgekeerde is ook waar: wanneer een bouwer actief communiceert en informeert, komt dat terug in positieve feedback van zijn opdrachtgever: 

Artikel Consument woningbouw en verbouw is kritischer dan vorig jaar Review 3
* De namen van de aannemers zijn verwijderd.

 

Conclusie: communicatie is key!

Begin 2020 werd Cammeraat Bouwtechniek uitgeroepen tot Beste Verbouwer van 2019. “Klantgerichtheid, het lijkt zo simpel. Maar dat is het niet,” meent Cors Cammeraat, eigenaar van het bouwbedrijf uit Waddinxveen. “In onze ogen begint het met goed luisteren en sturing geven bij de opname, tijdens de verbouw, maar ook bij de oplevering en zelfs tijdens en na de onderhoudstermijn. Duidelijke communicatie en aandacht voor de klant zijn in het gehele proces superbelangrijk.” Dat het bedrijf communicatie belangrijk vindt en er naar handelt, blijkt ook uit de laatste beoordelingen op bouwnu.nl: een 9, een 10 en een 10. Focus op dit punt, naast uiteraard vakmanschap, advies en andere zaken, wordt absoluut beloond door de klant!


Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode