Naar nieuwsoverzicht

Plan om meer woningen te bouwen: Actieagenda Wonen

22 februari 2021

Het probleem

Hoewel iedereen recht heeft op een fijne en betaalbare woning, zitten veel woningzoekers met een probleem: ze kunnen geen woning krijgen! Er zijn simpelweg te weinig woningen voor het aantal woningzoekers. Zowel starters als mensen met een middeninkomen hebben veel moeite om een ‘thuis’ te vinden. Keuzes als samenwonen, gezinsuitbreiding of zelfs scheidingen worden hierdoor noodgedwongen uitgesteld.

Actieagenda wonen

Het tekort op dit moment in Nederland is 330.000 huizen. Dat aantal stijgt en nieuwbouwplannen komen uiterst moeizaam van de grond. Hoewel er veel goede ideeën, voornemens en plannen zijn, blijven concrete acties uit. Niet als het aan 34 organisaties, waaronder Vereniging Eigen Huis, NVM en NEPROM, ligt. Zij hebben met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in zicht, de Actieagenda Wonen opgesteld. Hierin doen zij concrete voorstellen aan het nieuwe kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

De belangrijkste punten

  • Er moeten de komende 10 jaar minimaal 100.000 woningen per jaar worden gebouwd.
  • De kosten voor het verduurzamen van je huis moeten omlaag. 
  • Regie van de woningmarkt moet bij de minister van Wonen liggen. Nu is nog de gemeente verantwoordelijk voor voldoende woningbouw.
  • De oprichting van een Nationaal Koopstartfonds voor starters.

Daarnaast moet er een onderzoek komen naar hoe bouwprocedures sneller doorlopen kunnen worden. Vereniging Eigen Huis laat weten scherp in de gaten te houden dat mensen die te maken krijgen met nieuwbouw in hun directe omgeving, goed meegenomen worden bij het maken van de plannen.

Volgens de 34 partijen is het plan een aanbod waar het komend kabinet niet omheen kan. Bekijk hier Actieagenda Wonen.

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode