SWK

SWK logo SWK is in 1978 opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescher­ming. In het bijzonder in gevallen waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan. SWK verstrekt certificaten die afbouw- en herstelwaarborgen bieden voor woningen die worden gerealiseerd door bij SWK aangesloten bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

swk 3

SWK staat bekend om certificering van koopwoningen. SWK certificeert echter ook huurwoningen, vernieuwbouw- en renovatieprojecten. Jaarlijks certificeert SWK ruim 10.000 koop- en huurwoningen.

De SWK Garantie- en waarborgregeling

Als je een woning koopt of gaat huren, ga je er als klant vanuit dat je woning wordt afgebouwd en dat deze van goede kwaliteit is. Maar wat als de aannemer bijvoorbeeld failliet gaat? Of als je woning na oplevering gebreken vertoont?

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij SWK melden een project aan en laten dit certificeren. Als koper krijg je een certificaat voor jouw woning. Met een SWK-waarborgcertificaat krijg je:

  • een afbouwwaarborg. Als je aannemer failliet gaat, wordt je woning zonder meerkosten afgebouwd. SWK regelt dit voor je samen met de betrokken verzekeringsmaatschappij HDI Global. Dit heet de insolventiewaarborg.
  • een herstelwaarborg – als je woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft, valt dit onder de garantie van de aannemer. Met het SWK-waarborgcertificaat heb je de zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar na de oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar. Als je aannemer de garantie niet wil of kan nakomen kun je een Beroep op de Waarborg doen, een beroep op SWK dus. Is het Beroep terecht dan laat SWK je woning herstellen. Dit heet de gebrekenwaarborg.
  • Energie Prestatie Garantie – als je investeert in isolatie of bijvoorbeeld zonnepanelen wil je zeker weten dat je het beloofde rendement haalt. Je sluit deze garantie af samen met je aannemer, die aangesloten moet zijn bij SWK. Meer informatie

Extra voordelen 

  • Bemiddeling bij klachten
    In eerste instantie moet de bouwende partij, in reactie op een klacht van jou als koper, een gebrek aan je woning verhelpen. Maar komen jullie hier onderling niet uit, dan kan SWK bemiddelen. Bemiddeling door SWK is, voor een woning met SWK-waarborgcertificaat, kosteloos. Hierdoor worden de risico’s bij het niet nakomen van afspraken door het bouwbedrijf, voor jou als koper afgedekt
  • Nationale Hypotheek Garantie
    Bij veel financieringsvoorwaarden wordt een waarborgcertificaat of insolventieverzekering gevraagd. Nieuwbouwwoningen kunnen alleen met NHG worden verkocht als er een waarborgcertificaat is afgegeven door een instelling met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning. Het SWK-certificaat voldoet aan de voorwaarden voor het keurmerk van de Stichting GarantieWoning.

swk 2

 

Hoe werkt het

Op de website van SWK vind je welke bedrijven bij SWK zijn aangesloten. Zij melden bouwplannen aan bij SWK. Na acceptatie door SWK, kan je aannemer een waarborgcertificaat aanvragen. Als koper ontvang je het certificaat bij aankoop van je woning.

Meer informatie