Berekening scores

Aannemers met scores in roze blokken, aannemers met scores in grijze blokken en hoe wordt de score nou eigenlijk berekend? Betrouwbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel maar zeker ook transparantie! Op deze pagina leggen we uit hoe de scores tot stand komen.

 

Kleuren

De scores van een aannemer en reviews worden in blokken getoond. Deze blokken kunnen verschillende kleuren hebben.

Tekengebied 2

Hoe rozer het blok, des te hoger de score is. Staat de score in een grijs blok, kan dat 3 dingen betekenen:

  • De aannemer heeft minder dan 10 reviews;
  • De nieuwste review is ouder dan 3 jaar;
  • De aannemer heeft nog helemaal geen reviews.

 

Berekening van de score

De berekening van de score waarmee het bedrijf wordt gepresenteerd, is voor elke reviewsite een lastig onderwerp. Wanneer staat een aannemer bovenaan in de zoekresultaten? Hoeveel jaar tellen reviews mee? En telt elk jaar even zwaar? Bouwnu.nl heeft hiervoor het EIB (Economisch Instituut Bouwnijverheid) gevraagd te onderzoeken wat voor zowel de aannemer als de consument een goede balans is. Het EIB-advies is door bouwnu.nl overgenomen.

 

Betrouwbaarheid

Voor consumenten is het van belang dat de scores van aannemers betrouwbaar zijn. Daarnaast is het voor de aannemers van belang dat zij niet in de zoekresultaten worden ondergesneeuwd door andere aannemers met een 10 én 1 review. Hoewel deze bedrijven het hoogst scoren, is de betrouwbaarheid van hun score het minste. De vraag hierbij is welk minimumaantal reviews voldoet aan de eis van betrouwbaarheid en haalbaarheid voor de aannemers. Voor kleine bedrijven is veel reviews verzamelen een stuk lastiger dan voor grote bedrijven. Statistische berekeningen laten zien dat een minimum van tien reviews een betrouwbaarheid van 90% garandeert. 

 

Geldigheidstermijn

In hoeverre zijn scores van een paar jaar oud nog actueel? De bouw is een conjunctuurgevoelige sector waar in korte tijd veel kan veranderen. Om de kleine bedrijven genoeg mogelijkheid te geven een betrouwbare hoeveelheid reviews te verzamelen, is een geldigheidstermijn van drie jaar de meest kansrijke route voor bouwnu.nl. Reviews ouder dan drie jaar zijn te herkennen aan een grijze uitstraling.

Tekengebied 1

 

Weging

Met een geldigheidstermijn van 3 jaar en een minimumeis van tien reviews is het de vraag of alle reviews even zwaar moeten tellen. Een review van een paar maanden geleden zegt veel meer dan een review van een paar jaar geleden. Daarnaast is het van belang dat bedrijven zich kunnen verbeteren en dat dit in de score terug te vinden is. Op advies van het EIB is gekozen voor het systeem waarbij de reviews uit de afgelopen 12 maanden voor 50% meetellen, de afgelopen 13 tot en met 24 maanden voor 30% en 25 tot en met 36 maanden voor 20%. 

 

Concreet

Wanneer gezocht wordt op bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, worden eerst aannemers getoond met 10 of meer reviews uit de afgelopen 3 jaar. De aannemers worden vervolgens gesorteerd op het hoogste scores. Hierna volgen de aannemers met minder dan 10 reviews of reviews ouder dan 3 jaar.

Zoek je op een specifieke plaats dan worden de aannemers getoond in volgorde van afstand van deze plaats.

Aannemers met minder dan 10 reviews, alleen reviews ouder dan 10 jaar of helemaal geen reviews zijn te herkennen doordat hun gemiddeld cijfer in een grijs blok getoond wordt in de zoekresultaten. Aannemer die aan hun online reputatie bouwen, zijn makkelijk te herkennen doordat hun cijfer in een roze blok wordt getoond.