-
geen reviews

Gemiddelde scores

Orde en netheid

Afspraken nakomen

Vakmanschap

Advies

Communicatie

Prijs/kwaliteit

Reviews voor

  0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Grijze scores zijn minder recent en tellen niet mee in de totale score i

Orde en netheid

Afspraken nakomen

Vakmanschap

Advies

Communicatie

Prijs/kwaliteit