Bouwer man

Zoek of beoordeel een aannemer

Bouwer vrouw

Partners

Bouwnu is een initiatief van Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). SKB is een stichting zonder winstoogmerk met bijna 15 jaar ervaring op het gebied van klanttevredenheidsonderzoeken onder kopers van nieuwbouwwoningen. De resultaten van deze onderzoeken werden gepubliceerd op Bouwprestaties.nl. In 2014 besloot SKB uit te breiden en ook de ervaringen met verbouwingen zichtbaar te maken. Alle reviews voor nieuwbouw en verbouw zijn nu te vinden op Bouwnu.nl. Bouwnu wordt gesteund door meerdere partijen; allemaal hebben ze net als SKB als doel de prestaties van aannemers transparant te maken en de kwaliteit te verbeteren.


Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 leden de grootste branchevereniging voor de bouw en is actief ambassadeur van Bouwnu richting haar leden. Maxime Verhagen: “Reviews zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven. Consumenten zijn zeer geïnteresseerd in de ervaring van anderen bij de selectie van een bouwbedrijf. Onderscheid op basis van kwaliteit is voor onze leden essentieel. Die kwaliteit moet dan wel zichtbaar en herkenbaar voor de klant worden gemaakt. Bouwnu is daar als onafhankelijke site het platform voor.”

Bouwend Nederland

Foto: Anke Bot

Op www.BouwendNederland.nl/lidbedrijven kun je zien hoe de leden van Bouwend Nederland op Bouwnu zijn beoordeeld door eerdere klanten.


Glasbranche Organisatie (GBO)

Glas is in de afgelopen jaren  uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van architectuur en energiebesparing. Alle reden dus om veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van het glas en aan de manier waarop dit glas geplaatst wordt. Cor Wittekoek, secretaris van Bouwend Nederland, vakgroep GBO: “Daarom hebben de werkgevers in de glaszetbranche het GBO Vakcertificaat in het leven geroepen. Bouwnu zien wij als een uitstekend platform waar consumenten de kwaliteit van de GBO gecertificeerde glaszetters kunnen bevestigen”. Een glaszetter met het GBO Vakcertificaat heeft aantoonbare kennis van glas en beschikbare glasproducten, en heeft kennis van de meest recente beglazings- en/of montagevoorschriften.

GBO


NVB

Al meer dan 85 jaar is NVB de branchevereniging voor vooral woningontwikkelaars en woningbouwers. Nico Rietdijk: "Meer dan voorheen hebben deze bedrijven nu te maken met zaken als verduurzaming, nieuwe vormen van communicatie, ict-ontwikkelingen en niet te vergeten met een terecht veeleisender wordende woonconsument. Niet alleen veel beloven maar vooral ook waarmaken is daarbij waar het om gaat. Bouwnu helpt consumenten hun juiste keuzes te maken door hen een compleet overzicht van alle aannemers én hun kwaliteiten te geven op basis van reviews. Alleen al om die reden steunt NVB Bouwnu van harte."

Nico Rietdijk NVB

BouwGarant

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw met ruim 1400 aangesloten bouwbedrijven. Voor extra zekerheid kun je via de aannemer garantie afsluiten. Daarmee zijn de garanties van het bouwbedrijf verzekerd. Rob de Groot, directeur van BouwGarant: “Van een aannemer met ons keurmerk mag je verwachten dat hij duidelijke afspraken maakt en netjes en goed werk aflevert. Wij laten daarvoor onze deelnemers regelmatig controleren door een onafhankelijke instantie. Mocht er toch wat misgaan, dan biedt BouwGarant een vangnet. Behalve onze eigen kwaliteitseisen vinden wij het belangrijk dat consumenten hun ervaringen kunnen delen. Bouwnu is het platform dat wij hiervoor gekozen hebben.”

rdg close

Op www.bouwgarant.nl/aannemers kun je zien hoe de BouwGarant aannemers op Bouwnu zijn beoordeeld door eerdere klanten.


SWK

Het Garantie- en Waarborgfonds in de bouw SWK bestaat 40 jaar. Deelnemers zijn grote en middelgrote bouwpartijen. SWK is opgericht om de consument te beschermen. SWK deelnemers bouwen met kwaliteit. Eric Polman, algemeen directeur SWK: “Klantwaardering is een belangrijke graadmeter voor prestaties. Tevreden klanten zijn ambassadeurs voor het bedrijf en nieuwe klanten. Als een klant positief is over bouwprestaties en als klantcontact een positief beeld bij de klant heeft opgeroepen, zal de klant positief over het bedrijf spreken of in zijn netwerk melden. Een onafhankelijke reviewsite zoals Bouwnu kan een belangrijke graadmeter zijn voor de waardering van de klant.”

SWK


Woningborg

Woningborg is gespecialiseerd in het waarborgen van garanties van woningen. Jaarlijks verstrekt Woningborg zo’n 20 à 25.000 waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen. Rien Smit is algemeen directeur van Woningborg en stelt dat “Bouwnu een onafhankelijke tool is om inzichtelijk te maken hoe de klant over een bouwbedrijf oordeelt. Uiteindelijk zal deze transparantie leiden tot betere kwaliteit in de bouw. En dat is wat wij ook nastreven. Bouwnu sluit daarom goed aan bij onze organisatie.”

Woningborg


Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers heeft een gedragscode voor bouwbedrijven. Een aannemer die zichzelf Bewuste Bouwer noemt houdt rekening met de omgeving, werkt veilig, heeft aandacht voor medewerkers, is milieubewust en werkt netjes. Ilja Werkhoven, directeur Bewuste Bouwers: “Bedrijven die actief vragen om feedback krijgen inzicht in de eigen prestaties. Dan weten ze of de bedoeling ook zo is overgekomen en de klanten tevreden zijn. Bouwnu biedt hiervoor een platform.” 

Bewuste Bouwers

Foto: Harmen de Jong


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is openheid en transparantie in de woningbouw belangrijk. Consumenten hebben een kennisachterstand op de bouw; een huis laten bouwen of verbouwen doe je immers niet elke dag. Door de ervaringen van consumenten op een onafhankelijke website zichtbaar te maken, wil BZK de positie van de consument versterken.

BZK heeft in 2014 een startsubsidie toegekend aan Bouwnu.